Saya bersedia memberikan perkhidmatan kepakaran di dalam bidang ini

Saya bersedia untuk memberikan khidmat kepakaran di dalam bidang ini. Taklimat konsep dan perlaksanaan projek juga boleh diberikan. Sesiapa berminat boleh hubungi saya.

Sunday, January 27, 2013

PRASYARAT PROJEK

Salam hormat,

Seterusnya saya hendak menerangkan beberapa prasyarat yang perlu dipatuhi oleh pemilik perladangan, untuk memastikan projek integrasi ini boleh berjaya. Kesemua prasyarat berkenaan saya paparkan melalui slide berikut;Prasyarat pertama, di dalam kawasan 1,000 ekar yang dicadang akan digunapaki bagi projek ini tidak terdapat ternakan ruminan lain yang berkeliaran atau pun yang menggunapakai kawasan yang sama untuk meragut. Kadangkala kita dapati di dalam kawasan yang sama atau bersempadanan dengan kawasan integrasi ini terdapat lembu atau kerbau milik pekerja ladang. Jika ini kedudukanya, projek integrasi akan gagal dan ternakan sukar dikawal. Jangkitan penyakit juga boleh berlaku dalam keadaan ini. Jadi selesaikan dahulu masaalah ternakan yang berkeliaran atau pun yang menggunapakai kawasan yang sama untuk meraggut.

Prasyarat kedua, kawasan yang dicadangkan mempunyai kelapa sawit yang berumur melebihi 3 ke 5 tahun. Pada umur sawit 3 tahun, jika pusingan raggutan dijaga dengan baik, ternakan tidak akan memakan daun sawit. Kecuaian pengembala boleh mengakibahkan anak-anak kelapa sawit habis rosak dimakan lembu. Dalam keadaan ini lembu telah menjadi pests atau perosak kepada tanaman sawit dan pemilik ladang tidak mahu ini berlaku.Seterusnya, kawasan yang dicadangkan ini mistilah berumpai. Jika tiada rumpai, projek ini tidak sesuai dijalankan. Ingat, tujuan asal projek ialah hendak merumpai dengan kos yang paling murah. Jika tiada rumpai dan pemilik ladang masih hendak menjalankan projek, kawasan ini hanya boleh dimulakan projek selepas 6 bulan.


Terakhir sekali dan amat penting, pengusaha atau pemilik ladang perlu mendapat latihan atau kursus pendedahan kepada projek integrasi ini sebelum memulakan projek. Pendedahan yang diberikan disepanjang kursus akan memberikan keyakinan bahawa teknologi integrasi dan perladangan kelapa sawit adalah satu gandingan atau synergy menang bersama (win-win).
Skian dahulu buat kali ini.


Dr Azizol Mohd Sharun

No comments:

Post a Comment