Saya bersedia memberikan perkhidmatan kepakaran di dalam bidang ini

Saya bersedia untuk memberikan khidmat kepakaran di dalam bidang ini. Taklimat konsep dan perlaksanaan projek juga boleh diberikan. Sesiapa berminat boleh hubungi saya.

Sunday, March 17, 2013

PENYELARAS PUSINGAN RAGUTTAN TERNAKAN DENGAN AKTIVITI PENGURUSAN LADANG SAWIT

Salam hormat,

Seterusnya satu pelan pusingan raggutan dirangka dan disesuaikan dengan akviviti pengurusan ladang berkenaan. Pengharmonian ini dibuat bagi memastikan tiada pertembungan antara petak raggutan dengan petak di mana aktiviti pengurusan ladang sedang dilakukan, seperti memetik buah dan membaja. Jika ini berlaku banyak ternakan akan mati akibah memakan baja, disebaliknya juga ladang akan kerugian dari sudut pembajaan.

Kerja-kerja merancang pengharmonian ini di buat antara pegawai penyelaras projek, dulunya dikenali sebagai Pegawai TAC, dan Pengurus ladang dan sesiapa lagi yang terlibat dengan kedua-dua aktiviti ini.

Dari sudut teorinya, pengharmonian ini akan menunjukkan petak raggutan jauh berada dihadapan aktiviti perladangan, seperti berikut,Dari sudut realitinya, pada sebuah ladang sebenar, pelan ini berupa seperti berikut,Pelan ini disimpan dan dipamirkan dipejabat ladang bagi memudahkan rujukan kedua-dua pihak dari masa ke semasa.

Seterusnya, setelah ternakan menjalani orientasi, maka bermulah program raggutan berpusingan ini di ladang. Dari masa ke semasa pegawai projek dan pengurus atau pemilik ladang perlu meninjau ke lokasi bagi membuat penilaian akan keberkesanan pelan pusingan yang di rangka. Penambahbaikan boleh dibuat semasa melalui pusingan yang akan datang, dan seterusnya.

Skian,


Dr Azizol Mohd Sharun

No comments:

Post a Comment